Vacation – İngilizce Tatil Örnek Cümleleri– The summer holiday started in June.
(Yaz tatili Haziran’da başladı.)

– Where were you last summer?
(Geçen yaz neredeydin?)

– Where did they go last weekend?
(Geçen haftasonu nereye gittiler?)

– We went to a winter sports center.
(Kış sporları merkezine gittik.)

– Was Jack in Italy in the summer?
(Tatilde Jack İtalya’da mıydı?)

– Gina went to Hawaii last month.
(Gina geçen ay Hawaii’ye gitti.)

– I attended a sightseeing tour.
(Şehir turuna katıldım.)

– My family and I stayed in this hotel in 2015.
(Ailem ve ben 2015’te bu otelde kalmıştık.)

– Did you see the Statue of Liberty on your vacation?
(Tatilinde Özgürlük Heykeli’ni gördün mü?)

– We visited Louvre Museum in Paris.
(Paris’te Louvre Müzesi’ni ziyaret ettik.)

– Who went to Spain on holiday?
(Tatilde İspanya’ya kim gitti?)

– I met a lot of people on vacation.
(Tatilde birçok insanla tanıştım.)

– I didn’t go anywhere on holiday. I was here.
(Tatilde hiçbir yere gitmedim. Burdaydım.)

– Going on a holiday alone is much more relaxing.
(Tek başına tatile çıkmak çok daha dinlendirici.)

– Oliver and Riley went to Germany on holiday.
(Oliver ve Riley tatilde Almanya’ya gitti.)

– I read books, played computer games, swam and rode bike on holiday.
(Tatilde kitap okudum, bilgisayar oyunları oynadım, yüzdüm ve bisiklete bindim.)

– I want to learn driving a car. So I drove car with my mother on holiday.
(Araba kullanmayı öğrenmek istiyorum. Bu yüzden tatilde annemle araba kullandım.)

– They travelled to many countries on holiday.
(Tatilde birçok ülkeye seyahat ettiler.)

– He paid 500 euros to the hotel.
(Otele 500 avro ödedi.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.