Weather and Emotions – İngilizce Hava ve Duygular Örnek Cümleleri– I feel happy on sunny days.
(Güneşli günlerde mutlu hissederim.)

– What’s the weather like today in London?
(Bugün hava Londra’da nasıl?)

– Does weather conditions affect people’s emotions?
(Hava koşulları insanların duygularını etkiler mi?)

– I am scared, because it’s lightning.
(Korkuyorum, çünkü şimşek çakıyor.)

– It’s foggy and cool today.
(Bugün hava sisli ve serin.)

– He feels sleepy on sunny days.
(O güneşli günlerde uykulu hisseder.)

– I love rainy weather, I feel energetic on rainy days.
(Yağmurlu havayı çok severim, yağmurlu günlerde enerjik hissederim.)

– How do you feel on foggy days?
(Sisli günlerde nasıl hissedersin?)

– It’s partly cloudy and warm today.
(Bugün hava parçalı bulutlu ve ılık.)

– Jane feels angry on cloudy days.
(Jane bulutlu günlerde sinirli hisseder.)

– It is sunny and I feel cheerful.
(Hava güneşli ve ben neşeli hissediyorum.)

– Do you feel depressed on rainy days?
(Yağmurlu günlerde depresyonda mı hissedersin?)

– How does Joe feel on cool days?
(Joe serin günlerde nasıl hisseder?)

– The weather is rainy today.
(Bugün hava yağmurlu.)

– Today is stormy.
(Bugün fırtınalı.)

– I don’t like snow. I feel aggressive on snowy days.
(Kar sevmem. Karlı günlerde agresif hissederim.)

– Weather conditions affect people’s moods.
(Hava koşulları insanların modlarını etkiler.)

– It is snowing.
(Kar yağıyor.)

– My mom is angry on stormy days.
(Annem fırtınalı günlerde sinirli olur.)

– I feel pessimistic on foggy days.
(Sisli günlerde karamsar hissederim.)

– How is the weather in Antalya?
(Antalya’da hava nasıl?)

– Jeremy feels sad on cold days.
(Jeremy soğuk günlerde üzgün hisseder.)

– The weather is partly cloudy. It is not hot. I feel great.
(Hav parçalı bulutlu ve sıcak değil. Muhteşem hissediyorum.)

– I feel moody on snowy days.
(Karlı günlerde huysuz hissederim.)

– He feels scared at thundery nights.
(O gök gürültülü gecelerde korkmuş hisseder.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.