Verb to be kullanımı


USE OF VERB TO BE

(To be fiilinin kullanımı)

 

  1. a) To be fiili varlıkların ne oldukları, nerede oldukları, nitelikleri gibi bilgileri vermek için kullanılır. Özne ile sıfat veya isim grubu arasında bağ fiil görevi görür.

 

I’m a teacher.

(Ben bir öğretmenim)

Hazel is in hospital.

(Hazel hastanede)

The children are very happy.

(Çocuklar çok mutlu)

 

 

  1. b) to be fiili yardımcı fiil olarak aşağıdaki yapılarda kullanılabilir.

 

  • Be + V-ing: Continuous tense’lerde V-ing öncesinde kullanılır.

 

Present continuous     : am/is/are + V-ing

Past continuous                      : was/were + V-ing

Present perfect                       : have/has + been + V-ing

Future continuous      : will + be + V-ing

 

Cindy is travelling in England this week.

(Cindy bu hafta İngiltere’de seyahat ediyor)

They were playing football.

(Onlar futbol oynuyorlardı)

We will be waiting for you.

(Seni bekliyor olacağız)

 

 

  • Be+ V3: Passive voice (edilgen çatı) yapılarında V3 öncesinde kullanılır.

 

Coffee is grown in Brazil.

(Kahve Brezilya’da yetiştirilir)