Was-Were Quiz

Was Were ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


Was Were ile Diyalog Tamamlama Alıştırması


İngilizce Was Were Doğru Olanı Seçme Alıştıması


İngilizce Was Were ile Boşluk Doldurma Alıştırması


Geçmiş Zamanda To Be Fiili ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Was Were ile Soru Sorma ve Kısa Cevap Verme Alıştırması


İngilizce Was Were ile Soru Oluşturma Alıştırması


İngilizce Was veya Were ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce is, are, was, were alıştırması


İngilizce was were alıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.