What’s sauce for the goose is sauce for the gander


İngilizce : What’s sauce for the goose is sauce for the gander

Türkçe : Kadın için iyi olan eşi için de iyidir

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.