You catch more flies with honey than with vinegar


İngilizce : You catch more flies with honey than with vinegar

Türkçe : Çanakta balın olsun arı yemenden gelir

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.