Zaman Edatları / Time Prepositions


İngilizce Zaman Edatları / Time Prepositions

Aşağıda verilen edatlar zaman ifadeleri ile birlikte kullanılmaları düşünülerek örneklendirilmiştir. Verilen edatların kullanıldıkarı yere göre farklı anlamlarda karşımıza çıkabileceğini unutmamak gerekir.

Before Belirli bir zamandan önce –

She arrived a week before Christmas. Noelden bir hafta önce vardı.

Ago Geçmişte belirli bir nokta –

They moved to Paris ten days ago. On gün önce Paris’e taşındılar.

For Belirli bir zaman dilimi boyunca –

She’s been living with her mother for a few months. Bir kaç aydır annesi ile birlikte yaşamakta.

Since Belirli bir zamandan beri –

I’ve been waiting since May. Mayıstan beri bekliyordum.

At Gece, hafta sonu ve belli bir zamandan önce – at night / at the weekend / at half past six

In Yıllarda, ay ve mevsimlerde, günün vakitlerinde ve belirli bir zaman dilimi sonrasında – in June / in Summer / in the afternoon / in 2016 / in an hour

On Haftanın günlerinde – On Wednesday, on Thursday etc.

To Saati söylerken “var” – Six to nine Dokuza altı var.

Past Saati söylerken “geçiyor” – Six past nine Dokuzu altı geçiyor.

To – Until / till Bir zaman diliminin başlangıç ve bitişinde –

From Tuesday to / till Friday Salıdan Cumaya

Until / till Bir şeyin ne kadar süreceğini belirtirken –

We are on holiday until September Eylüle kadar tatildeyiz.

By En geç anlamında veya belirli bir zamana kadar anlamında –

He will be back by 5 o’clock. En geç 5’te döner. / By 5 o’clock, I had watched two movies. 5’e kadar iki film izledim.