Zarfın Cümle İçindeki Yeri

Zarfların Cümle İçindeki Yeri Testi

 

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


Adverbs Zarflar Belirteçler

Adverbs İngilizce Zarflar  (Belirteçler)
zarflarBelirteçler bir kişinin bir eylemi ne şekilde gerçekleştirdiğini bildirirler. Belirteçler fiilleri, sıfatları ve diğer belirteçlerin anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklerdir.


ZARFLAR – ADVERBS IN ENGLISH

İngilizce ZARFLAR – ADVERBS IN ENGLISH

*Zarflar eylemleri niteleyen sözcüklerdir. Eylemlerin nasıl yapıldığı veya nasıl olduğu hakkındabilgi veren sözcüklerdir. Zarflar genellikle sıfatlardan türerler.Zarflar fiilleri (yüklemi) niteler; sıfatlar isimleri niteler..

beautiful (sıfat) güzel
beautifully (zarf) güzelce, güzel bir şekilde

careful (sıfat) dikkatli “He is a careful one.” (O, dikkatli birisi.)
carefully (zarf) dikkatlice “He walks carefully.” (O, dikkatle yürüyor.)