8. sınıflar Dördüncü Ünite COMMUNICATION Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 4. (dördüncü) ünite COMMUNICATION kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

36. Sayfadaki Kelimeler
communication iletişim
ways of communication iletişim yolları
letter mektup
voicemail sesli mesaj
make a phone call telefon görüşmesi yapmak
social network sosyal medya
speak face-to-face yüz yüze konuşmak
keep in touch görüşmek, iletişim halinde olmak

Lesson 2

37. Sayfadaki Kelimeler
formal resmi
informal gayri resmi, resmi olmayan, samimi
hang on a minute, please bekle bir dakika lütfen
I’ll get x x’i çağırayım
I’m afraid ne yazık ki, maalesef, korkarım ki
x’s not available at the moment x şu anda (burada) müsait değil
contact iletişime geçmek, görüşmek

Lesson 3

38. Sayfadaki Kelimeler
who’s calling kim arıyordu
one moment, please. bir saniye lütfen
hear duymak
bad line telefon çekmiyor, hat kötü
repeat tekrar etmek
caller arayan kişi
come to the phone telefona gelmek, çıkmak
receiver aranan kişi

Lesson 4

39. Sayfadaki Kelimeler
sender gönderen kişi
receiver alan kişi
communication technology exhibition iletişim teknolojileri sergisi
science museum bilim müzesi
drive sbd to smw birsini bir yere arabayla götürmek
concern kaygı, endişe
sympathy halden anlama, sempati
I hope you feel better soon umarım yakında daha iyi olursun (hissedersin)
that’s so bad bu kötü olmuş
we will meet up later, then başka zaman buluşuruz o zaman

Lesson 5

40. Sayfadaki Kelimeler
board games masa üstü (özel bir tahta üzerinde) oynanan oyunların genel ismi; satranç, dama vb.
technology stores teknoloji mağazası
accessory stores takı, aksesuar mağazası
follow the outline below aşağıdaki taslağı takip edin
inform (about) bilgi vermek (bir şey hakkında)

Lesson 6

41. Sayfadaki Kelimeler
abbreviations kısaltmalar
B4N (Bye for Now) şimdilik hoşça kal
SMS (Short Message Service) kısa mesaj servisi
cheap, fast and fun ucuz, hızlı ve eğlenceli
approximately ortalama
million milyon
billion milyar
combination birleşim, karışım
numbers, words, symbols and abbreviations numara, kelime, işaret ve kısaltmalar
negative effects (of x) (x’in olumsuz) olumsuz etkiler
according to x x’e göre
languages diller
nearly hemen hemen, neredeyse
secret gizli

Project

42. Sayfadaki Kelimeler
record a mock phone conversation şakacıktan bir telefon konuşması kayıt edin
weekend activity hafta sonu etkinliği
dial aramak, tuşlamak (telefonda)
hang up the phone telefonu kapatmak
simple basit, sıradan
clarify açıklamak, anlatmak
clarification açıklama, netleştirme