İngilizce : A picture paints a thousand words

Türkçe : Resim binlerce kelimeden daha fazla şey anlatır.

İngilizce Türkçe Atasözü