Adverb clause (subordinate clause) zarf cümleleri videosu


Bu videoda Adverb Clause konusu açıklayıcı bir şekilde anlatılmıştır. Noun Clause ve Adjective Clause(Relative Clause) konusuna hakim olanların daha rahat anlayabileceği bir videodur. B1, B2 seviyesi için daha uygundur. Videoda conjuctions (bağlaçlar) anlatılmaktadır, bu bağlaçların ne için kullandıklarını da bu videoda öğrenebilirsiniz.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.