-ing li kelimelerin 4 kullanım alanı hakkında video


Bu videoda sonu –ing ile biten kelimelerin 4 farklı kullanım alanı anlatılmaktadır. Sonu –ing ile biten kelimeler aslında verb(eylem)den türemelerine rağmen hepsi verb (eylem) olarak kullanılmazlar. Bunlar noun(isim), verb(eylem), adjective(sıfat) ya da adverb(zarf) olarak kullanılabilirler.

İngilizcede bunlara “gerund” denir. İngilizce gramer bilgisi B1 ya da B2 seviyesinde olanlar için bu video uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.