Adverbs of Manner (Tarz Zarfları)


ADVERBS OF MANNER

(İngilizce Tarz zarfları)

a) Tarz zarflarının yapısı

1) Tarz zarfları genel olarak sıfatların –ly eklenmiş halidir.

ADJECTIVE ADVERB

careful carefully

quick quickly

slow slowly

bad badly

happy happily

easy easily

2) -ic ile biten sıfatların çoğu – ally ile zarf yapılır:

dramatic dramatically

fantastic fantastically

3) Good sıfatının zarf şekli well dir.

good well

4) Fast, hard, early, late kelimeleri sıfat veya zarf şekli aynıdır, yani zarf şeklinde -ly almaz.

fast fast

hard hard

early early

late late

b) Use of adverbs of manner ( tarz zarflarının kullanımı)

Adverbs of manner (tarz zarfları), bir eylemin nasıl yapıldığını belirtir.

My father drives carefully.

(Babam dikkatli bir şekilde araba sürer.)

You should reply correctly.

(Doğru bir şekilde yanıtlamalısın)

We were walking home quickly.

(Çabuk bir şekilde eve yürüyorduk.)

The children are playing happily in the garden.

(Çocuklar mutlu bir şekilde bahçede oynuyorlar)

They solved the problem easily.

(Problemi kolayca çözdüler)

The cook cooked the dinner well.

(Aşçı yemeği iyi bir şekilde pişirdi.)

Don’t drive fast.

(Hızlı sürme)

You should study hard.

(Sıkı çalışmalısın)

c) Sıfatlar isimler hakkında bilgi verir; isimlerin nasıl olduğunu söyler. Tarz zarfları fiiller

hakkında bilgi verir, eylemin nasıl yapıldığını söyler.

She is a careful driver.

(O dikkatli bir sürücüdür)

She drives carefully.

(Dikkatlice araba sürer)

My father is good at football.

(Babam futbolda iyidir)

He plays football well.

(O iyi (iyi bir şekilde) futbol oynar)