İngilizce : Beat swords into ploughshares

Türkçe : Savaş baltalarını gömmek

İngilizce Türkçe Atasözü