İngilizce : Beauty is in the eye of the beholder

Türkçe : Güzellik bakanın gözündedir

İngilizce Türkçe Atasözü