Belgisiz Zamirler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Belgisiz Zamirler – Dilbilgisi Terimleri / Indefinite Adjectives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda belgisiz zamirler (indefinite pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İsimlerin yerini belli belirsiz, tam kesin olmayacak şekilde tutan zamirlere ‘indefinite pronouns’ yani belgisiz zamirler denir. İngilizcede en yaygın kullanılan belgisiz zamirler şunlardır;

‘all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody ‘ ve ‘someone’

Belgisiz Zamirlere Örnekler – Examples of Indefinite Pronouns

Can you give some for my dog? He is thirsty.
Lütfen biraz köpeğim için de verebilir misiniz? Susadı da.
(Bu örnekte ‘some’ belgisiz zamiri ‘water’ ismi yerine kullanılmıştır.)

All in the class must remain silent during examinations.
Sınav esnasında sınıftaki herkesin sessiz olması gerekmektedir.
(Bu örnekte ‘all’ belgisiz zamiri ‘students’ ismi yerine kullanılmıştır.)

There are only a few left.
Sadece birkaç tane kaldı.
(Bu örnekte ‘few’ belgisiz zamiri ‘polar bears’ ismi yerine kullanılmıştır.)

Belgisiz sıfatları belgisiz zamirlerle karıştırmamak gerekir. Belgisiz sıfatlar hem isimleri hem de zamirleri niteleyebiliyorken belgisiz zamirler ise bir isimin yerini alarak tek başlarına kullanılabilirler. Yukarıdaki örnekleri belgisiz sıfatları kullanarak yeniden yazacak olursak;

Can you give some water for my dog? He is thirsty.
Lütfen köpeğim için de biraz su verebilir misiniz? Susadı da.
(Bu örnekte ‘some’ belgisiz sıfatı ‘water’ ismini nitelemektedir.)

All students in the class must remain silent during examinations.
Sınav esnasında sınıftaki bütün öğrencilerin sessiz kalması gerekmektedir.
(Bu örnekte ‘all’ belgisiz sıfatı ‘students’ ismini nitelemektedir.)

There are only a few polar bears left.
Sadece birkaç kutup ayısı kaldı.
(Bu örnekte ‘few’ belgisiz sıfatı ‘polar bear’ ismini nitelemektedir.)