Çelişki – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Çelişki – Dilbilgisi Terimleri / Paradox – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda çelişki (paradoxile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısaca tanımlayacak olursak kendi içinde çelişiyor görünen ifade ya da kavramlara ‘paradox’ yani çelişki denir. Mantık açısından ele alacak olursak bir paradoks kendisiyle tamamen çelişen bir ifadedir diyebiliriz. Örnek verecek olursak;

I always lie.Her zaman yalan söylerim.
Cümlesini mantığın alanına giren bir paradoks olarak değerlendirebiliriz. (Eğer doğruysa bu cümle yalandır.)

Günlük kullanım açısından ele alacak olursak çelişkili cümle ilk bakışta öyle görünse de üzerine düşününce anlamlı olabilir. Örneğin;

We can save money by spending it.Parayı harcayarak biriktirebiliriz.
Cümlesini günlük kullanıma gören bir paradoks olarak değerlendirebiliriz. (Örneğin eve yalıtım yaparak para harcarız ama ısınma masraflarını da düşürmüş oluruz.)

Günlük yaşamda karşımıza çıkan çelişkili ifadeler etkili ve akılda kalıcıdır. Aşağıda günlük kullanıma örnek oluşturabilecek çelişkili ifadeler örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

Less is more.
Az çoktur.

First we need to go backwards to go forwards.
İleriye gitmek için önce geri gitmeliyiz.

First click unlock to lock the phone.
Telefonu kilitlemek için önce kilit aça basın.

Aşağıda ise mantık alanında sayılabilecek paradokslara örnekler verilmiştir.

No keyboard detected, please press F12 to continue.
Klavye bulunamadı. Devam etmek için lütfen F12’ye basın.

Our mission is to not accept the mission. Do we accept?
Görevimiz görevi kabul etmemek. Kabul ediyor muyuz?

Zıtların Birleşimi – Oxymoron as Paradox

‘Oxymoron’ görünüşte birbirine zıt kelimelerin birleşimine verilen isimdir. Genellikle iki kelimenin birleşiminden oluşan bu tezat yapılar da paradoks sayılırlar. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir inceleyiniz.

Living dead                         Yaşayan ölü
Wise fool                             Bilge aptal
Dark light                            Kara ışık
Fresh raisins                      Taze kuru üzüm
Escaped prisoner              Kaçak mahkûm