COUNTABLE – UNCOUNTABLE NOUNS


COUNTABLE – UNCOUNTABLE NOUNS

SAYILABİLEN – SAYILAMAYAN İSİMLER 

    İngilizce’de isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir.

    Bir ismin sayılabilir yada sayılamaz olduğunu anlamak için o ismin fiziksel durumuna bakılır. Sayılmayan isimler genel olarak taneli yapıda yada çoklu yapıda olurlar ve bunların tek tek sayılması söz konusu değildir. Sayılabilen isimler genellikle tekli yapıda olurlar ve sayılmaları mümkündür.  

 

Örneğin İngilizce’de “kar”, “saç”, “toz şeker” vb.kelimeleri, içeceklerin tamamı, hava, su, toprak gibi moleküller “uncountable”dir yani sayılamaz. Ekmek ismi Türkçe’de saılan ama İngilizce’de sayılamayan kabul edilir. Bu tanımlara göre sayılamayan isimler kesinlikle “s” takısı alarak çoğul yapılamaz. Ayrıca sayılamayan isimler her zaman tekil yardımcı fiille kullanılırlar. “A” ve “AN” artikelleri tekil anlam taşıdığından yani “herhangi bir” “bir” anlamı taşıdığından sayılamayan isimlerin başında bu artikelleri kullanamayız.

Örnekler: (Examples)   www.ingilizcebankasi.com

There is a apple on the desk. >> (countable: Sayılabilen) tekil doğru kullanım. 

There are three apples on the desk. >> (countable: Sayılabilen) çoğul doğru kullanım

There is some milk in the bottle >> (uncountable: sayılamayan) doğru kullanım

There are some milks in the bottle >> (uncountable: sayılamayan) Yanlış kullanım

 

 Uncountable (sayılamayan) isimlere örnekler:

air – bread – cake – coffee – coke – hair – milk – money – mud – soil – sugar – tea – water – weather   

ÖNCEKİ KONU