THIS, THAT – THESE, THOSE


This, that – these, THOSE 

     Türkçe’de “bu” ve “şu” ifadelerine karşılık olarak, İngilizce’de “this” ve “that” kullanırız. 

This > Bu:  Diyaloglarda daha yakındaki tekil nesneleri ifade ederken kullanırız. 

That > Şu: Diyaloglarda bize daha uzaktaki tekil nesneleri ifade ederken kullanırız. 

These > Bunlar: Diyaloglarda bize daha yakındaki çoğul nesneleri ifade ederken kullanırız.  

Those > Şunlar: Diyaloglarda bize daha uzaktaki çoğul nesneleri ifade ederken kullanırız. 

Konu Örnekleri: (Examples)

Doğru kullanımlar:

This hotel (bu otel) – these hotels (bu oteller)

This woman (bu kadın) – these women (bu kadınlar)

That house (şu ev) – those houses (şu evler)

That ship (şu gemi) – those ships (şu gemiler)

Yanlış Kullanımlar:

This hotels – these hotel

This women – these woman 

That houses – those house

That ships – those ship

     Aynı sözcük öbeklerinin doğru ve yanlış kullanımları verilmiştir. Örnekler çoğaltılabilir.