İngilizce : Don’t teach your Grandma to suck eggs

Türkçe : Tereciye tere satılmaz

İngilizce Türkçe Atasözü