Don’t teach your Grandma to suck eggs


İngilizce : Don’t teach your Grandma to suck eggs

Türkçe : Tereciye tere satılmaz

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.