İngilizce : Don’t throw pearls to swine

Türkçe : Eşek hoşaftan ne anlar

İngilizce Türkçe Atasözü