Easy come, easy go


İngilizce : Easy come, easy go

Türkçe :  Haydan gelen huya gider

İngilizce Türkçe Atasözü