Eat, drink and be merry, for tomorrow we die


İngilizce : Eat, drink and be merry, for tomorrow we die

Türkçe : : Ye, iç eğlen şu üç günlük dünyada

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.