Eat, drink and be merry, for tomorrow we die


İngilizce : Eat, drink and be merry, for tomorrow we die

Türkçe : : Ye, iç eğlen şu üç günlük dünyada

İngilizce Türkçe Atasözü