Empty vessels make the most noise


İngilizce : Empty vessels make the most noise

Türkçe : : Boş teneke çok ses çıkarır

İngilizce Türkçe Atasözü