Edatlar Prepositions


EDATLAR (PREPOSITIONS)

İngilizce Edatlar (prepositions) üç ana başlık altında incelenebilir.

1) İngilizce Zaman Edatları

2) İngilizce Yer Edatları

3) Yön ve Hareket Bildiren Edatlar

 

Konunun daha iyi pekiştirilmesi için aşağıda edat tanımı ve Türkçe’de karşılık gelen kelimeler verilmiştir.

TÜRKÇE’DE EDAT BAĞLAÇ ZARF

EDAT: Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

İngilizce gramer yapısında da var olan Edatlar (preposition)a kısaca göz atalım. Bu bu karşılaştırmadan sonra Türkçe dilbilgisi az olan ziyaretçiler konuyu daha iyi anlamış olacaklardır.

Edatlar tek başlarına anlam ifade etmezler; ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar. Kelimeler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurduğu için edatlara yardımcı kelimeler de denir. Edatlar önceki kelimeyle sonraki kelime arasında anlam ilgisi kurar. Bağlaçtan ve zarflardan farkı, yeni bir anlam ilgisi koruyor olmasıdır.

-e doğru, -e karşı, -e kadar, -den beri, için, kadar, , gibi, göre, ile, üzere, yalnız, , sanki, ancak,

Not: Türkçe Edat, Bağlaç, Zarf konusu ilerleyen zamanlarda detaylı olarak işlenecektir.