En Sık Kullanılan Edatlar – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan Edatlar – Kelimeler / Most Common Prepositions – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan edatlar (most common prepositionsile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Edatlar, iki ya da daha fazla kişi veya şey arasındaki zamansal, mekânsal ya da mantık ilişkisini göstermek amacıyla kullanılır.
Edatlardan sonra genellikle ya bir isim tamlaması ya da bir zamir gelir.
Edatların cümle içinde kullanımlarına birkaç örnek verelim;

She was walking down the road.
Yoldan aşağıya yürüyordu.

We will meet you in the pub opposite the theatre.
Senle tiyatronun karşısındaki barda buluşuruz.

I was sleeping during the flight.
Uçuş sırasında uyuyordum.

The road had been closed since the explosion.
Yol patlamadan beri kapalıydı.

Give it to me.
Onu bana ver.

Aşağıdaki listede en önemli ve sık kullanılan edatlar verilmiştir. Bu tabloda yer alan kelimelerin edat kullanımları
yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

aboard gemi, otobüs, uçak ya da trende olma, -e doğru
about hakkında, ile ilgili, oralarda olma
above yukarıda, yukarıya, üste doğru
across karşı tarafta, karşıdan karşıya
after sonra
against karşı
along boyunca
amid ortasında
among arasında
anti karşı, ters, zıt
around etrafında, çevresinde, çevresine
as olarak, kadar, iken
at  de, da, zamanında 
before önce
behind arkasında
below aşağıda
beneath altında
beside yanında
besides bundan başka, dışında, zaten, bununla birlikte
between arasında
beyond ötesinde
but ancak
by  tarafından 
concerning ilgilendiren, ilişkin, hakkında, e ait, ile ilgili
considering  düşünülecek olursa, bakınca, e rağmen 
despite rağmen
down altta, aşağı, alta, aşağı doğru  
during  sırasında 
except dışında
excepting haricinde, den, dan başka
excluding  başka, dışında, hariç 
following ertesi, aşağıdaki
for için
from  den, dan, den, dan olan, gelen 
in içine, içinde
including dâhil, içeren
inside içeride
into
 
içine 
like  gibi, benzer 
minus  sız, siz 
near  yakın 
of
 
nın, nin, bir şeye, birine ilişkin, ait olmayı belirtir,
miktar belirten kelimelerden sonra,
yaş, tarih, ve rakamlarla,
içeren, den, dan yapılmış anlamında,
sebebiyle, nedeniyle, dan, den meydana gelmek
nın, nin konumu, yönünü göstermede
tarafından yazılan, yapılan anlamında kullanılır 
off
 
den, dan öteye, uzağa, ötede, uzakta, boş, serbest, yakın, yanında 
on  üstünde, üstüne, de, da, ile, kullanımında, dair, ile ilgili, hakkında,
zaman para harcama söz konusu olduğunda,
civarında, yanında,
gününde, tarihinde, telefonda, araç da, de, ile
yakıt, ilaç, yiyecek kullanarak, ile
üstünde taşımak, bulundurmak
ödemesi, ücreti, parası ondan, benden vb. olması durumunda kullanılır. 
onto üzerine, üstüne, bir şeye, bir şeyi tutmak tutunmak derken,
opposite karşısında
out dışarı
outside dışında, dışarda
over  üzerinde 
past den, dan sonra, ötesinde, ötede
per başına, her biri, her biri için
plus  artı olarak, ilaveten, fazladan 
regarding ilişkin, hususunda, ile ilgili olarak
round  yuvarlak, gibi yaklaşık, yuvarlak rakamlar 
save den başka, haricinde, dışında
since  beri 
than göre
through içinden
throughout boyunca
to e kadar, arasında, e göre, ile, oranla, hakkında, başına, ila, için, e karşı
towards  istikametinde, e, a doğru; sularında, dolaylarında hakkında, amacıyla, maksadıyla 
under altında
underneath altında
unlike den, dan farklı olarak; aksine, tersine
until kadar
up yukarı, yukarıda, yukarıya
upon  üzerinde, üzerine 
versus karşı
via  yolu ile, üzerinden, geçerek 
with ile
within içinde
without olmadan, sız, siz; madan, maksızın