En Sık Kullanılan İsimler 11 – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan İsimler 11 – Kelimeler / Most Common Nouns – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan isimler (most common nounsile ilgili kelimeleri ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda isim olduğu halde farklı kullanımları olan kelimelere ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.

Fiil veya Ünlem Olarak da Kullanılabilen İsimler

word sözcük, kelime, yazmak, doğru (aynı fikirde olma doğrulama anlamında ünlem, eski kullanım)
man adam, insanoğlu, adam yerleştirmek, güçlendirmek, adamım (şaşırma ve diğer duygularda)
shop mağaza, dükkân, alışveriş yapmak, müşteri (dükkanlarda çalışına müşteriyi beklemesi için)


Ünlem veya Fiil Olarak da Kullanılabilen İsimler

peace barış, selam, barışla geldim (sessizlik veya selamlama için kullanılır), sessiz olmak (atıl kelime)
welcome karşılama, hoş geldiniz, karşılamak

 

Fiil veya Edat Olarak da Kullanılabilen İsimler

bar demir çubuk, bar, kapıyı sürgülemek, engellemek, engel koymak, hariç, ama anlamında edat
pace hız, adım, adımlamak, affınıza sığınarak, izninizle anlamında edat

 

Sayı Olarak da Kullanılabilen İsim

second 2, saniye

 

Ön Belirteç veya Zarf Olarak da Kullanılabilen İsim

half yarısı, boyunun yarısı (‘half the size’ derken ön belirteç olarak), yarım (yarım anladım)

 

Zamir veya Sıfat Olarak da Kullanılabilen İsimler

nothing hiç, yokluk, hiç bir şey (‘I can give you nothing’ darken zamir olarak), olmayan (iş)
self kendi, öz, kendime, aynı, eşit anlamında (‘self colour’ darken aynı renkte anlamında sıfat)

 

Zarf veya Sıfat Olarak da Kullanılabilen İsim

bad kötü, çok, çok kötü (istiyor ‘she wanted it bad enough to steal it’), kötü (koku)

 

Zarf veya Fiil Olarak da Kullanılabilen İsim

back arka, sırt, geri, geçmişte, geriye doğru anlamında zarf, desteklemek, üzerine bahis oynamak

 

Bağlaç veya Edat Olarak da Kullanılabilen İsim

while müddet, zaman, iken, esnasında anlamında bağlaç, …a, e kadar anlamında çok eski edat

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.