En Sık Kullanılan İsimler 2 – İngillizce Kelimeler


En Sık Kullanılan İsimler 2 – Kelimeler / Most Common Nouns – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan isimler (most common nounsile ilgili kelimeleri ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda isim olduğu halde sıfat, sıfat ya da zarf, sıfat ya da deyim veya
sıfat ya da edat olarak da kullanılabilen kelimelere ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.

Sıfat Olarak da Kullanılabilen İsimler

Bu tabloda yer alan kelimelerin isim ya da sıfat kullanımları yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

action eylem, aksiyon, heyecan uyandıran şey
afternoon öğleden sonra
airline havayolu
animal

hayvan, yaşayan canlılar

background arka plân, geçmiş, zemin, oluş biçimi
bitter kızgın, içerlemiş, acı tadı olan, acı
business

iş, işle ilgili

capital başkent, anapara, asıl, esas, çok iyi, çok ciddi
car araba, arabayla ilgi, ait; car horn araç kornası
chicken tavuk, tavuklu
choice

seçim, mükemmel, seçkin, kaba

daughter kız, kızla ilgili, özelliği taşıyan
day gün, gündüz
designer

tasarımcı, pahalı (argoda şekil, janjan)

economy ekonomi, ekonomik, ucuz olan
emergency acil durum, acil
evening akşam, akşamla ilgili
expert

usta, uzman, yetenekli, becerikli

feeling duygu, duygusal, sempatik, duygu yüklü
future

gelecek

gold

altın

horror

korku

ideal ideal
incident

olay

kind

tür, nazik, kibar

life hayat, ömürlük, canlı
living

yaşam, canlı, kullanılan, hayat, gerçekçi

material malzeme, maddi,
maximum azamî, en yüksek, en çok
medium orta, araç, çare, ortalama, normal
minimum asgari, en düşük, en az
mission görev, vazife
money

para, en iyi, en değerli, ya da çok hevesle beklenen

native yerli, yerli kimse, doğuştan, yerel, doğal
novel

roman, özgün, alışılmamış, yeni

opening

açılış, ağız, açıklık, açıcı, ilk

parking park etme, otopark (BrE’de kullanılmaz) rahatına düşkün
patient hasta, sabırlı
period dönem, dönemsel
plastic

plastik, estetik, esnek

relative akraba, göreceli
resident sakin, yerli, yerleşmiş, kalıcı
routine

adet, rutin

shot atış, çakırkeyif,
specialist uzman, uzmanlık gerektiren
standard sembol, model, standart
swimming

yüzme, yüzmeye yarayan, sulu

training eğitim, eğitici
vegetable sebze, bitkisel, nebati


Sıfat ya da Zarf Olarak da Kullanılabilen İsimler

Bu tabloda isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilen kelimelere yer verilmiştir.

east doğu yönü, doğu, doğuya doğru
home ev, mesken, yuva, aile ocağı
north kuzey yönü, kuzey, kuzeye doğru
plenty bol, yeterince
south güney yönü, güney, güneye doğru
square kare, meydan, karesi
subject konu, ders, özne, vatandaş, uyruk
west batı yönü, batı, batıya doğru


Sıfat ya da Deyim Olarak da Kullanılabilen İsimler

Bu tabloda isim, sıfat ya da deyim olarak kullanılabilen kelimelere yer verilmiştir.
Kelimelerin deyim kullanımları yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

hour saat, saatlik, saatle ilgili, long hours: uzun çalışma saatleri
mountain dağ, yığın, make a mountain out of a molehill: pireyi deve yapmak
red Kızılderili, kızıl, şarap, kırmızı, paint the town red: felekten bir gün çalmak, ortamlara akmak
sea deniz, dalga, denizle ilgili, go to sea: denize açılmak, denizci olmak
street cadde, sokak, günlük, up one’s street (alley): biçilmiş kaftan


Sıfat ya da Edat Olarak da Kullanılabilen İsimler

Bu tabloda isim, sıfat ya da edat olarak kullanılabilen kelimelere yer verilmiştir.

inside iç, iç taraf, iç kısım, içteki, içeri, içeriye, içerde
outside dış, dış taraf, dış kısım, dıştaki, dışarı, dışarıya, dışarda
saving tasarruf, birikim, tutumlu, eli sıkı, hariç, dışında,