English 5 İkinci Ünite My Town Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 5.(beşinci) sınıflar  2. (ikinci) ünite My Town  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English kitabı kelimeleridir.

region bölge / yöre
canterbury -e deki şehir
flags bayraklar
capital başkent
need istemek / ihtiyaç
structures yapılar / inşaat
near yakın
bakery fırın / pastane
clarify berraklaşmak
prompts çabuk /hızlı
locations yerleşim birimleri
showing gösteri
observe gözlemlemek
difficultly dikkatlice
learnt bilgili
before önce
neighbourhood mahalle /komşuluk
describe betimlemek/tarif etmek
provide temin etmek
interlocutor muhatap
recognize tanımak
rising yükselen
intonation tonlama
clarification temizleme
column sütun
shops mağazalar
follow takip etmek
map harita
turn left sola dönmek
oppisite karşıt
street cadde
pairs çift
turn right sağa dönmek
around etrafında
observe dikkat etmek
winner kazanan
handouts dinleyiciler
dossiers dosyalar
collect toplamak/biriktirmek
choose seçmek