2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimelerini. Unique 8 kitabı kelimeleridir. 

 

8.sınıf birinci Ünite Friendship Rules

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-birinci-unite-friendship-kelimeleri/

8.sınıf ikinci ünite  Road to Success

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-ikinci-unite-road-success-kelimeleri/

8. sınıf üçüncü ünite Improving Ones Looks

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-ikinci-unite-improving-ones-looks-kelimeleri/

8. sınıf dördüncü ünite Dreams

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-ikinci-unite-dreams-kelimeleri/

8. sınıf  beşinci ünite Atatürk Founder of Turkish Republic

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-besinci-unite-ataturk-founder-turkish-republic-kelimeleri/

8. sınıf altıncı ünite Detective Stories

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-altinci-unite-detective-stories-kelimeleri/

8. sınıf yedinci ünite Personal Experiences

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-yedinci-unite-personal-experiences-kelimeleri/

8. sınıf sekizinci ünite Coorperation

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-sekizinci-unite-cooperation-in-the-family-kelimeleri/

 

8. sınıf dokuzuncu ünite Succes Stories

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-dokuzuncu-unite-success-stories-kelimeleri/

8. sınıf onuncu Ünite Reading Entertainment

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onuncu-unite-reading-entertainment-kelimeleri/

8. sınıf onbirinci Ünite Personal Goals

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onbirinci-unite-personal-gaols-kelimeleri/

8. sınıf onikinci Ünite Personality Types

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onikinci-unite-personality-types-kelimeleri/

8. Sınıf onüçüncü Ünite Language Learning

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onucuncu-unite-language-learning-kelimeleri/

8. sınıf Ondördüncü ünite Precautionary Measures

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-ondorduncu-unite-precautionary-measures-kelimeleri/

8. sınıf onbeşinci ünite Preferences

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onbesince-unite-preferences-kelimeleri/

8. sınıf onaltıncı ünite Empathy

https://ingilizcebankasi.com/unique-8-onaltinci-unite-empathy-kelimeleri/

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.