Unique 8 Yedinci Ünite Personal Experiences Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar 7. (yedinci) ünite Personal Experiences  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8 kitabı kelimeleridir.

the taj mahal taç mahal
the maldives maldivler
cappadocia kapadokya
the bosphorus boğaz
the amazon rainforest yağmur ormanları
the grand canyon büyük kanyon
the pyramid piramit
the mardin houses mardin evleri
the niagara waterfalls niagara şelaleleri
coast deniz kenarı
aegean sea ege sahili
bay koy
sandy kumlu
reserve kaynak
aquamarine mavimsi yeşil
paraglide yamaç paraşütü
opportunity fırsat
unique eşsiz
exceptional fevkalade
height yükseklik
warm sıcak
sunbathe güneş banyosu
view görüntü
blue lagoon mavi göl
ancient antik
ruins kalıntı
seaside deniz kenarı
pastry hamur işi
destroyed harap olmuş
host ev sahibi
landmark herhangi bir şeyin işareti
cruise gemi turizmi
excursion kısa yolculuk
orientation oryantasyon
overnight gecelik
legendary efsanevi
interviewer muhabir
peaceful huzurlu
sheltered korunaklı
structure yapı
questionnaire soru kağıdı
apply uygulamak

Listening de dahil tüm kelimeler

Unit 7 Personal Experiences

Places

A lot : çok

Abroad : yurtdışı

Aegean Sea : ege denizi

Again : tekrar

Along: boyunca

Ancient : antik , tarihi

Aquamarine : yeşil ile mavi arası bir renk

Archeology : arkeoloji

Austria : Avusturya

Balcony : balkon

Bay : körfez,koy

Beach : kumsal

Because of : – den yüzünden

Belong to : -e ait olmak

Between : arasında

Boat : tekne

Border : sınır

Bridge : köprü

Brief : kısa

Brochure : broşür , kitapçık

Brussel : Brüksel (Belçika’nın başkenti)

Building : bina

Call : aramak

Cappodocia : Kapodokya

Castle : kale

Cathedral : büyük kilise

Century : yüzyıl

Chance : şanş

City : şehir , il

Clean : temiz ,berrak

close : yakın

Coast : sahil

Colour : renk

Come back : geri dönmek

Conversation : konuşma

Country : ülke

Cruise : gemi yolculuğu

Delicious :lezzetli

Describe : tanımlamak

Destroy : yıkmak

Drive : sürüş

During : süresince,boyunca

Early : erken

Enjoy : zevk almak

Ephesus : Efes

Exceptional : sıra dışı ,özel

Exciting : heyecan verici

Excursion : kısa süreli yolculuk

Experience : deneyim

Famous : ünlü,meşhur

Fantastic : olağanüstü , masal gibi

Flag : bayrak

Fly : uçmak

Forest : orman

Friendly : arkadaş canlısı

Fun : eğlence

Get up ( v2 : got up ) yataktan kalkmak

Girl : kız

Give :vermek

Golden : altın,altından yapılmış

Gorgeous : nefes kesici,göz alıcı

Greek : Yunan

Have a nice flight : iyi uçuşlar

Hear (v2:heard) duymak

Height : yükseklik

Helpful : Yardımsever

History : tarih

Holiday : tatil

Hospitality : konukseverlik

Host : ev sahibi

How many ? Kaç tane

İnformation : bilgi

İnteresting : ilginç

Journey : yolculuk

Just : sadece

Kind : tür,çeşit

Know : bilmek

Lagoon : lagün (göl)

Landmark : bir şehrin ünlü yeri

Later :sonra

Learn : öğrenmek

Legendary : efsanevi

Little : küçük

Main point : ana düşünce

Make ___ feel : hissettirmek

Maybe : belki

Meal : yemek

Mediterranean : Akdeniz

Mountain : dağ

Mouth : ağız

Much : fazla

National : ulusal , milli

Natural : doğal

Nature : Doğa

nearly : yaklaşık

Nice :güzel,hoş

Night : gece

Opportunity : fırsat

Orientation : uyum sağlama

Overnight : bir gece

Owner : sahip

Palace :saray

Panoramic : geniş bir görüş imkanı olan

Paraglide : yamaç paraşütü yapmak

Paragliding :yamaç paraşütü

Pass : geçit

Pastry : hamur işi

Personal : kişisel

Photographed : fotoğrafı çekilmiş

Place : yer,mekan

Population : nüfus

Prefer : tercih etmek

Presentation : sunum

Pyramid : piramit

Rainforest : yağmur ormanı

Really ? Gerçekten mi ?

Region : bölge

Remember :hatırlamak

Reserve : kaynak , rezerv

Resort village : tatil köyü

Rest :geri kalan

Ride : binme , biniş

River : nehir

Roman : Romalı

Roof : çatı

Ruin : harebe , yıkıntı

Sand : kum

Sandy : kumlu

Seaside : deniz kenarı

See you : görüşürüz

Ship : gemi

Show : göstermek

Small : küçük

Someone : birisi

South-west : güneybatı

Stay : kalmak

Suggest : önermek

Sunbathe : güneş banyosu yapmak

Suppose : farzetmek

Switzerland : İsviçre

Symbol : sembol

Take : almak,götürmek

tell(v2 : told ) bahsetmek

That would be great ! Bu harika olur !

The Bosphorus : İstanbul Boğazı

The Grand Canyon : Büyük Kanyon

then : o zaman

Therefore :bu yüzden

Thing : şey

Through : arasından

Together : birlikte,beraber

Tomorrow : yarın

Topic sentence : giriş cümlesi

Tower : kule

Town : kasaba , ilçe

Travel : seyahat etmek

Try : denemek

Turquiose : turkuaz

Twice :iki kere

Type : tip,çeşit

Underline  : altını çizmek

Unique : eşşiz , tek

Vacation : tatil

Venice : Venedik

Verona : İtalya’da bir şehir

View : görüş alanı,manzara

Visit : ziyaret etmek

Warm : ılımlı

Waterfall : şelale

Well : iyi

What about ? Peki ya

What kind of ? Ne tür/çeşit ?

Which ? Hangi ?

Why ? Niçin ? Neden ?

Windsurfing: rüzgar sörfü

Without : -maksızın

Wondeful : harika

Wonderful : harika

World : dünya

Worry : telaşlanmak

Yourself  :kendin

UNIT 7 – PERSONAL EXPERIENCES – PLACES   PAGE: 60

16. Listen to the telephone conversation between Cem and Mika and answer: How many nights did Cem stay in

London?

Cem : Hi, Mika. It’s Cem.

Mika : Hi, Cem. Where are you?

Cem : We are in Venice. We have been here since eight o’clock in the morning. We have already travelled through the Brenner Pass. It was wonderful. We have just had a boat ride along the Giudecca Canal to Piazza San Marco. Have you ever been to Venice? It’s fantastic.

Mika : No, I have never been there. Maybe we can go there together next time. What is Brenner Pass?

Cem : It’s a mountain pass through the Alps. It’s along the border between Italy and Austria.

Mika : Interesting. Which cities have you visited so far?

Cem : We have visited London. We stayed at a nice hotel there. The hosts were very helpful and friendly and the meals were delicious.

Mika : How long did you stay in London?

Cem : We stayed there for two nights.

Mika : What did you do there?

Cem : We took a panoramic tour of London and visited the Tower of London. We also took an excursion to Windsor Castle and a cruise on the River Thames.

Mika : I have read a lot about those places. They are London’s landmarks. You should take a lot of photographs during your vacation. You know travelling is one of the best ways of learning. You should take notes about the places, too.

Cem : Yes, I know. I have already taken a lot of photographs. I’ll show them to you when I come back. I must go now. I’ll call you later. Bye, Mika.

Mika : Bye, Cem

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.