Unique 8 Onüçüncü Ünite LANGUAGE LEARNING Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 13. (ONÜÇÜNCÜ) ünite LANGUAGE LEARNING konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir

receptive çabuk kavrayan
productive üretken
input(reception) giriş
output(production) çıkış
skill yetenek
imitate taklit
accuracy doğruluk
mark not
memorize ezberlemek
irregular verb düzensiz fiil
express ifade etmek
poem şiiir
cloudy bulutlu
judgement değerlendirme
afraid of korkmak
target hedef
agree katılmak
otherwise yoksa
fascinating büyüleyici
exhausted bitkin
giant çok büyük
mosquito sivri sinek
irritated tedirgin
billingual çift dilli
monolingual yalnızca bir dil konuşan
cope başa çıkmak
sign işaret
seperate ayırmak
useless işe yaramaz
sort of çeşit
willing to hevesli
suprisingly şaşırtıcı şekilde
outstanding göze çarpan,üstün
delight haz
deadline teslim tarihi
display göster
structure yapı
correctly doğru şekilde
fluentlly akıcı şekilde
pronunciation telaffuz

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.