Unique 8 Onikinci Ünite PERSONALITY TYPES Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 12. (onikinci) ünite  PERSONALITY TYPES  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

personality types kişilik çeşitleri
angry kızgın
sad üzgün
happy mutlu
cheerful neşeli
courageous cesaretli
friendly arkadaş canlısı
helpful yardım sever
stingy cimri
funny eğlenceli
make laugh güldürmek
strengths güçlü yanlar
weaknesses zayıf yanlar
fault hata
get rid of kurtulmak
accept kabul etmek
in other words başka bir deyişle
self-confidence kendine güven
confident özgüven
cautious tedbirli
decisive kararlı
stubborn inatçı
supportive destekleyici
wish istek,arzu
decisiveness kesin kararlılık
creativity yaratıcılık
unrealistic gerçek olmayan
avoid kaçınmak
produce üretmek
confidence güven
polite kibar
easygoing rahat
honest dürüst
reliable güvenilir
tactful ince düşünceli
stingy cimri
boring sıkıcı
anxious endişeli
dishonest namussuz,iki yüzlü
nervous sinirli
unkind nezaketsiz
threaten tehtid etmek
messy dağınık
neat düzenli
sensible mantıklı
charming çekici
self-criticism öz eleştiri
recently son günlerde
float sıvının üstünde durmak
head up baş yukarı
head down baş aşağı
neatly düzgünce
crossed çapraz
stretch out uzatmak
curled kıvrık
fold katlamak
clasp alkış,çırpmak
hips kalçalar
chin çene
smooth düzlemek
unnoticed farkedilmeden
amuse eğlendirmek
chuckle kıkırdamak
covers örtü
vain beyhude,başıboş
self-centered hep kendini düşüne
domineering zorbalık eden
admire hayranlık duymak
impulsive itici
considerate düşünceli
get involved dahil olmak
modest alçak gönüllü
weird garip
kind nazik
generous cömert
clever zeki
rude kaba
selfish bencil
sensitive hassas kimse

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.