Unique 8 Onuncu Ünite READING FOR ENTERTAINMENT Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 10. (onuncu) ünite READING FOR ENTERTAINMENT konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

Little red riding hood kırmızı başlıklı kız
pinocchio pinokyo
treasure island hazine adası
alice in wonderland alis harikalar diyarında
authors yazarlar
landscape peyzaj
provide sağlamak
relate alakalı
conflict zıtlık, karşıtlık
struggle zorlanmak
theme tema
belief inanç
countryside kırsal bölge
mysterious gizemli
adventurous maceracı
comb tarak
expense harcama
however ama
brave cesur
give up vazgeçmek
quit bırakmak
disease hastalık
rare çok az
rise yükselmek,belirmek
approve onamak
recognize tanımak
cure tedavi etmek
touched duygulanmış
goodness iyilik
novel roman
monuments anıt
so far şimdiye kadar
horror korku
sweetheart aşık
apart ayrı
lose mind aklını kaçırmak
curse lanetlenmek
fairytale peri masalı
even though olmasına rağmen
above yukarı
lift kaldırmak
suddenly aniden
brand çeşit

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.