İngilizce :Faith will move mountains

Türkçe :Azmin önünde dağlar duramaz

İngilizce Türkçe Atasözü