İngilizce :Feed a cold and starve a fever

Türkçe :Çok muhabbet tez ayrılık getirir

İngilizce Türkçe Atasözü