Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


will + have + been + V-ing

 

FORM OF FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE (YAPISI):

Future perfect continuous tense, gelecekte belirli bir zamanda devam etmekte olan eylemleri bildirmek için kullanılır. 

 

Örneğin:

Next September, I will have been playing tennis for five years. 

(Önümüzdeki eylül ayında beş yıldır tenis oynuyor olacağım)

 

At five o’clock, she will have been  walking for an hour.

(Saat beşte, bir saattir yürüyor olacak) 

 

  • tüm öznelerle will yardımcı fiili kullanılır. Fiilden önce have been getirilir. Fiil –ing takısı alır.

 

OLUMLU: Subject + will + have been + V-ing

 

 

We will have been travelling for a long time when the car stops.

(Araba durduğunda uzun zamandır seyahat etmekte olacağız)

 

She’ll have been living on her own for years by the time she gets married.

(Evlendiğinde yıllardır kendi başına yaşıyor olacak)

 

In 2020, they will have been living in Izmir for ten years.

(2020 yılında on yıldır İzmir’de yaşıyor olacaklar)

 

At five o’clock, he will have been sleeping for ten hours.

(Saat beşte on saattir uyuyor olacak)

 

We will have been studying for two hours when our mom comes home.

(Annemiz eve geldiğinde iki saattir çalışıyor olacağız)

 

OLUMSUZ: Subject + will not + have been + V-ing

 

 

I won’t have been driving for a long time when I get retired.

(Emekli olduğumda uzun süredir araç kullanmıyor olacağım)

 

In November, she won’t have been smoking for a month.

(Kasımda bir aydır sigara içmiyor olacak)

 

By the end of this year, he won’t have been working for five months.

(Bu yılın sonuna kadar beş aydır çalışmıyor olacak)

 

In 2019, he won’t have been playing football for three years.

(2019’da üç yıldır futbol oynamıyor olacak)

 

When you go skiing, I won’t have been sleeping for days.

(Sen kayağa gittiğinde ben günlerdir uyumuyor olacağım) 

 

 

SORU: will + subject + have been + V-ing

 

 

Will you have been working in this company for exactly ten years by the end of this year?

(Bu yılın sonunda tam olarak on yıl bu şirkette çalışıyor mu olacaksın?)

 

Will you have been playing tennis for ten years when you graduate from university?

(Üniversiteden mezun olduğunda on yıldır tenis oynuyor mu olacaksın?)

 

Will she have been sunbathing when my holiday is over?

(Benim tatilim bittiğinde o güneşleniyor mu olacak?)

 

Will they have been sleeping for an hour when we arrive home?

(Biz eve vardığımzda onlar bir saattir uyuyor mu olacak?)

 

USE OF FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE (KULLANIM):

 

Öncesinde başlayıp gelecekteki bir zamana kadar devam etmekte olacak eylemler:

 

Next May, I will have been working here for exactly one year.

(Gelecek Mayıs burada tam olarak bir yıldır çalışıyor olacağım)

 

You will have been flying for about five hours by the time your plane lands.

(Uçağın indiğinde yaklaşık beş saattir uçuyor olacaksın)

 

I’ll have been working here for 26 years by the time I get retired.

(Emekli olana kadar burada 26 yıl çalışıyor olacağım)

 

He’ll be tired tomorrow. He’ll have been walking all day.

(Yarın yorgun olacak. Tüm gün yürüyor olacak)

 

They will have been searching on the net for long hours when they discover the truth.

(Gerçeği keşfettiklerinde internette saatlerdir araştırıyor olacaklar)

 

I’ll have been travelling for 2O hours by the time the journey ends.

(Gezi bittiğinde 20 saattir seyahat ediyor olacağım)

 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE TIME WORDS :

for, all day, by, by then, by the time, when

 

ÖRNEK CÜMLELER

 

-Next April, I will have been working in Paris for eight months.

(Önümüzdeki nisan ayında sekiz aydır Paris’te çalışıyor olacağım)

 

-By the end of this year, she will have been playing basketball for three years.

(Bu yılın sonuna kadar üç yıldır basketbol oynuyor olacak)

 

-At 2 o’clock, we will have been studying for nearly four hours.

(Saat 2’de neredeyse dört saattir çalışıyor olacağız)

 

-By the end of this month, my dad won’t have been smoking for a year.

(Bu ayın sonuna kadar babam bir yıldır sigara içmiyor olacak)

 

-In May, I will have been playing guitar for ten years.

(Mayıs ayında on yıldır gitar çalıyor olacağım)

 

By the end of this year, she will have been playing basketball for three years.

(Bu yılın sonuna kadar üç yıldır basketbol oynuyor olacak)

 

I will have been playing tennis for three hours by the time you arrive.

(Sen gelene kadar üç saattir tenis oynuyor olacağım)

You will have been traveling all day.

(Tüm gün seyahat ediyor olacaksın)

He will have been studying English for an hour by the time you come back from school.

(Sen okuldan gelene kadar o bir saattir İngilizce çalışıyor olacak)

 

Next January, I won’t have been living in Izmir for a year.

(Önümüzdeki Ocak, bir yıldır İzmir’de yaşamıyor olacağım)

They won’t have been waiting for you.

(Seni beklemiyor olacaklar)

 

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki fiilleri Future Perfect Continuous Tense’e göre çekimleyiniz.

 

1- to listen – he  ____

2- to sing – she  ____

3- to live –  they ____

4- to make –  we ____

5- to smoke  – you  ____

 

Aşağıdaki boşukları Future Perfect Continuous Tense’e göre doldurunuz.

 

6- At 10 o’clock, I __________ (to wait) for the bus for an hour.

 

7-Next October, she __________ (to work) at this company for 8 years.

 

8- You __________ (to teach) at the university for ten years by the time you retire.

 

9-How long ______ you __________ (to play) piano when you give a concert?

 

10- In 2019, we __________ (to study) in Germany for twenty years.

 

Answers: 

1- will have been listening / 2- will have been singing / 3-will have been living / 4-will have been making / 5- will have been smoking / 6- will have been waiting / 7- will have been working / 8- will have been teaching / 9- will you have been playing / 10- will have been studying

 

Future Perfect Continuous Tense testi