Future Tense-Gelecek Zaman


Future Tense yani gelecek zamanı, adından da anlayacağınız üzere gelecekte yapacağımızı düşündüğümüz eylemleri, olacağını düşündüğümüz olayları belirtmek için kullandığımız bir zamandır.

Future Tense iki farklı şekilde kurulur:

1) Subject + will + Verb + Object

2) Subject + going to + Verb + Object

 Ancak bu iki yapı birbirinin aynısı değildir ve aynı durumlarda kullanılmazlar. Bu konu anlatımında size ikisini de açıklayacağım ama gelin önce will cümle yapısını inceleyelim.

WILL:

Yukarıdaki tablolarda görmüş olduğunuz üzere Future tense (will) ile kurulan cümlelerde fiil yalın yapıdadır, yani asıl fiilin yanına hiçbir ek getirilmez.

Future tense (will)’i henüz olmamış bir durumu, henüz yapmadığımız bir eylemi anlatmak için kullanırız. Aynı zamanda o an karar verdiğimiz, spontane eylemlerimizi will ile ifade ederiz. Şu konunun altını çizmek istiyorum, will kullanılan cümleler gelecekte kesinliği olan bir durumu belirtmez.

Örnek Cümleler:

Olumlu Cümleler:

 • I will go to kitchen.

(Mutfağa gideceğim.)

 • I will do the dishes now.

(Bulaşıkları yıkayacağım.)

 • We will wash my dad’s car tomorrow.

(Yarın babamın arabasını yıkayacağım.)

 • They will listen music.

(Müzik dinleyecekler.)

 • He will write a letter to Mel tomorrow.

(Yarın Mel’e mektup yazacak.)

 • Next month, he will be 20 years old.

(Gelecek aya 20 yaşında olacak.)

 • We will see her in a minute.

(Bir dakika içinde onu göreceğiz.)

 • I will start my journey in a month.

(Bir ay sonra yolculuğuma başlayacağım.)

 • It will be a very nice match.

(Çok güzel bir maç olacak.)

 • I will do it tomorrow.

(Yarın yapacağım.)

 • He will always support her.

(Onu her zaman destekleyecek.)

 • She will come to my house tonight.

(Bu gece evime gelecek.)

Olumsuz Cümleler:

 • They will not (won’t) tell anyone.

(Kimseye söylemeyecekler.)

 • We will not (won’t) come to the wedding.

(Düğüne gelmeyecekler.)

 • They will not (won’t) play volleyball with us.

(Bizimle voleybol oynamayacaklar.)

 • She will not have children.

(Çocuk sahibi olmayacak.)

 • He will not write a letter to her.

(Ona mektup yazmayacak.)

 • You will not pay the bill.

(Faturayı sen ödemeyeceksin.)

 • He will not go to France.

(Fransa’ya gitmeyecek.)

 • They will not (won’t) wait for us.

(Bizi beklemeyecekler.)

 • I will not (won’t) finish my homework.

(Ödevimi bitirmeyeceğim.)

Soru Cümleleri:

 • Will we go to school?

(Okula gidecek miyiz?)

 • Will she come to the party?

(Partiye gelecek mi?)

 • Will we drink some tea today?

(Bugün çay içecek miyiz?)

 • Will we meet tomorrow?

(Yarın görüşecek miyiz?)

 • Will I be happy?

(Mutlu olacak mıyım?)

 • Will they play basketball with us?

(Bizimle basketbol oynayacaklar mı?)

 • Will you marry me?

(Benimle evlenir misin?)

 • Will I be rich?

(Zengin olacak mıyım?)

 • Will they find their wallets?

(Cüzdanlarını bulacaklar mı?)

 • Will we discuss the water problem?

(Su problemi hakkında tartışacak mıyız?)

BE GOING TO:

Geldik Gelecek Zamanın ikinci kullanımına: going to. Going to + Verb cümleleri gelecekte olacağından emin olduğunuz bir şeyi, geleceğe yönelik yaptığınız bir planı yani önceden tasarlamış olduğunuz eylemleri ifade ederken kullanılır.

*It öznesinde ‘going to’ çok yaygın bir kullanım değildir. En yaygın kullanımı hava durumu tahminidir. Örneğin;

 • It is going to snow tomorrow.

(Yarın kar yağacak.)

 • Is it going to rain?

(Yarın yağmur yağacak mı?)

Örnek Cümleler:

Olumlu Cümleler:

 • I am going to graduate next year.

(Seneye mezun olacağım.)

 • He‘s going to read a book after school.

(O, okuldan sonra bir kitap okuyacak.)

 • She is going to stay at my house.

(Benim evimde kalacak.)

 • They are going to buy a new house.

(Yeni bir ev satın alacaklar.)

 • We are going to order pizza for dinner.

(Akşam yemeği için pizza sipariş edeceğiz.)

 • She is going to call her boss at 9 p.m.

(Saat dokuzda patronunu arayacak.)

 • I am going to do my homework tomorrow.

(Yarın ev ödevimi yapacağım.)

 • We are going to learn German next year.

(Gelecek sene Almanca öğreneceğiz.)

 • He is going to sell his car.

(Arabasını satacak.)

 • She is going to wear her black dress for the wedding.

(Düğünde siyah elbisesini giyecek.)

Olumsuz Cümleler:

 • I am not going to join the book club.

(Kitap kulübüne katılmayacağım.)

 • We are not going to clean the office.

(Ofisi temizlemeyeceğiz.)

 • She is not going to help me for the physics project.

(Bana fizik projemde yardım etmeyecek.)

 • He is not going to cook meat tonight.

(Bu gece et pişirmeyecek.)

 • We are not going to watch Shrek tomorrow.

(Yarın Shrek izlemeyeceğiz.)

 • They are not going to celebrate their 4th year anniversary.

(4. yıldönümlerini kutlamayacaklar.)

 • He is not going to sleep until the morning.

(Sabaha kadar uyumayacak.)

 • I am not going to sell my ring.

(Yüzüğümü satmayacağım.)

 • She is not going to be here next year.

(O, gelecek sene burada olmayacak.)

 • I am going to quit yoga.

(Yoga’yı bırakacağım.)

Soru Cümleleri:

 • Are we going to play football?

(Futbol oynayacak mıyız?)

 • Is he going to wake up early tomorrow?

(Yarın erken mi uyanacak?)

 • Are you going to the cinema at 9 pm?

(Saat dokuzda sinemaya gidecek miyiz?)

 • Is she going to tell him?

(Ona söyleyecek mi?)

 • Are we going to dance at the party?

(Partide dans edecek miyiz?)

 • Is she going to bake a cake for the birthday party?

(O doğumgünü partisi için kek pişirecek mi?)

 • Are you going to leave me?

(Beni terk edecek misin?)

 • Am I going to meet Ann at the conference?

(Ann ile konferansta tanışacak mıyım?)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.