Gender: Masculine and Feminine Nouns (İngilizce cinsiyetlere göre isimler)


GENDER: MASCULINE AND FEMININE NOUNS

(İngilizce cinsiyetlere göre isimler)

 

İngilizce’de az sayıda kelime erkekler için farklı (masculıine nouns) ve bayanlar için farklı (feminine nouns) kullanılır.  Özellikle mesleklerde çok az sayıda kelime farklıdır. Günümüzde mesleklerde bazı masculine/feminine kelimeler yerine genel kelimeler kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin actor kelimesi bayanlar için de kullanılabilmektedir. Steward / stewardess yerine flight attendant, waiter/waitress yerine server yaygınlaşmaktadır. Aşağıda üç grup halinde bu kelimeler verilmiştir.

 

MASCULINE                                   FEMININE

 

boy                                         girl

bridegroom                           bride

brother                                   sister

dad                                         mum

daddy                                     mummy

man                                        woman

father                                      mother

gentleman                              lady

grandfather                            grandmother

groom                                     bride

husband                                  wife

king                                        queen

man                                        woman

male                                        female

nephew                                   niece

sir                                           madam

son                                          daughter

uncle                                       aunt

 

MASCULINE                                   FEMININE

 

actor                                       actress

author                                     authoress

bachelor                                  spinster

baron                                      baroness

conductor                               conductress

count                                      countess

duke                                       duchess

emperor                                 empress

god                                         goddess

headmaster                           headmistress

heir                                         heiress

hero                                        heroine

host                                        hostess

manager                                 manageress

master                                    mistress

murderer                               murderess

policeman                               policewoman

prince                                     princess

steward                                  stewardess

wizard                                    witch

waiter                                     waitress

widower                                 widow

 

 

Hayvanlarla bir genel kelime vardır. Türkçede koç koyun gibi erkek –dişi kelimeler olduğu gibi  İngilizce’de de böyle kelimeler vardır.

 

ANIMAL       MASCULINE                       FEMININE

rabbit              buck                            doe

horse               stallion                        mare

sheep               ram                             ewe

pig                   boar                            sow

chicken           rooster                        hen

duck                drake                          duck

cattle               bull                             cow

goose              gander                        goose

fox                  fox                              vixen

tiger                tiger                            tigress

lion                  lion                             lioness

leopard            leopard                       leopardess

stag                 stag                             doe