If Clause Type 2, Type 3 & Mixed Type Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-If I had money, I ____  it to you.
2-If I had luck, I _____ the lottery.
3-If my mobile phone had broken down, I _____ a new one.
4-If you hadn’t left home earlier today, you ______ the train.
5-If I were you, I ______ basketball
6-If you had driven carefully, we ____ an accident.
7-If you had taken medicine, you _____ better
8-If she had told me that she was in trouble, I _____ her.
9-Alice would bought a new television, if she ____ her salary
10-If I had known the answer, I _____ you


If-CLAUSE TYPE – 0 İngilizce Genel Şart Cümleleri

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 1

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 2

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 3

If and Wish Clauses

If Clause Testleri

If clauses Slaytı

If Clause Type 1 ile ilgili konu anlatımları

İngilizce if clause type 0 koşul şart cümleleri videosu

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 1 videosu

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 2, would could video

İngilizce koşul şart cümleleri if clause Type 3 video

İngilizce koşul şart cümleleri If Clauses – Conditionals Type 2 ve Type 3 video

İngilizce unless ve if not nedir olumsuz koşul şart cümleleri negative conditionals negative if clause videosu

İngilizce karışık koşul şart cümleleri mixed type if clause mixed verb tenses video

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.