In for a penny, in for a pound


İngilizce : In for a penny, in for a pound

Türkçe : Damlaya damlaya göl olur

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.