In the kingdom of the blind the one eyed man is king


İngilizce : In the kingdom of the blind the one eyed man is king

Türkçe : Körler ülkesinde şaşılar kral olur

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.