İngilizce Atasözleri – Güzel Sözler

İngilizce Türkçe Sanat ile İlgili Güzel Sözler Art Quotes

11. A man paints with his brains and not with his hands.

Bir insan beyniyle resim yapar, elleriyle değil.
Michelangelo

12. The essence of all beautiful art, all great art, is gratitude.
Bütün güzel ve yüce sanatların özü, şükürdür.
Friedrich Nietzsche

13. In art as in love, instinct is enough.
Sanatta, aşkta da olduğu gibi, içgüdü yeterlidir.
Anatole France

14. An artist is somebody who produces things that people don’t need to have.
Sanatçı, insanların sahip olmak zorunda olmadığı şeyler yaratan kişidir.
Andy Warhol

15. True art is characterized by an irresistible urge in the creative artist.
Gerçek sanat, yaratıcı sanatçının içindeki karşı konulamaz dürtü ile karakterizedir.
Albert Einstein

16. Art is not a thing; it is a way.
Sanat bir şey değil; bir yoldur.
Elbert Hubbard

17. Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.
Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.
George Bernard Shaw

18. To an engineer, good enough means perfect. With an artist, there’s no such thing as perfect.
Bir mühendis için yeterince iyi mükemmel anlamına gelir. Bir sanatçı için mükemmel diye bir şey yoktur.
Alexander Calder

19. Personality is everything in art and poetry.
Kişilik, sanatta ve şiirde her şeydir.
Johann Wolfgang von Goethe

20. Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others.
Özgürlük olmadan sanat olmaz; sanat sadece kendine koyduğu sınırlarla yaşar ve başkalarınınkinden dolayı ölür.
Albert Camus

İngilizce Türkçe Sanat ile İlgili Güzel Sözler (Art Quotes)


İngilizce Türkçe Sanat ile İlgili Güzel Sözler

Art quotes (Sanat ile İlgili Güzel Sözler)


A barking dog never bites

İngilizce :A barking dog never bites


A bird in the hand is worth two in the bush

İngilizce :A bird in the hand is worth two in the bush


A cat may look at a king

İngilizce :A cat may look at a king


A chain is only as strong as its weakest link

İngilizce :A chain is only as strong as its weakest link


A change is as good as a rest

İngilizce :A change is as good as a rest


A dog is a man’s best friend

İngilizce :A dog is a man’s best friend


A drowning man will clutch at a straw

İngilizce :A drowning man will clutch at a straw


A fish always rots from the head down

İngilizce :A fish always rots from the head down