İngilizce Dinleme, Dinlenileni Anlama ve Konuşma Becerileri için Pratik Çalışmalar


İngilizcede dinlediğinizi anlama yeteneğinizi geliştirmek ve akıcı bir şekilde konuşmak için İngilizcedeki görsel işitsel materyalleri kullanmalısınız (diyaloglar, konulu metinler ve anlatı şeklindeki hikayeler).

ingilizce dinleme becerileri İngilizce metnin görsel ve işitsel bir materyal olması anlamayı zenginleştireceği için tercih unsuru olmalıdır. Aşağıda belirtilen şekilde yapılacak dinleme ve anlama çalışmaları çok daha fazla üretken bir sonuç doğuracaktır.

  • Her cümleyi birkaç kez dinleyiniz. Aynı zamanda her cümlenin metnini de görünüz.
  • Cümlelerdeki tüm unsurları telaffuz, kelime ve gramer olarak açık bir şekilde anladığınızdan emin olunuz.
  • Yazıya bakmadan her bir cümleyi aynen duyduğunuz gibi tekrar etmeye çalışınız (yüksek sesle).
  • Belirli bir konuşmayı veya yazıyı (hikaye) kısa paragraflar veya öbekler halinde dinleyiniz ve her birini yüksek sesle söyleyiniz. Ardından söylediklerinizi yazıyla karşılaştırınız.
  • Kesmeden tüm konuşmayı veya hikayeyi birkaç kez dinleyiniz ve duyduğunuz tüm konuşmanın veya hikayenin içeriğini anlatmaya çalışınız. Ana kelimeleri ve deyimleri veya ana düşünceleri sonrasında içeriği anlatmayı kolaylaştırması için not alabilirsiniz. Söylediklerinizi metinle karşılaştırmak son derece önemlidir.

Bu basit tavsiyeleri izlediğinizde dinleme, anlama ve konuşma becerilerinizin kayda değer bir şekilde arttığını fark edeceksiniz. Şimdiden başarılar!

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.