İngilizce düzenli fiiller


REGULAR VERBS

(İngilizce Düzenli fiiller)

 

En yaygın kullanılan düzenli fiillerin –ed takısı almış şekilleri aşağıda gruplandırılmıştır.

 

IRREGULAR VERB                                                          -ED FORM

 

allow (izin vermek)                                                    allowed

cook (pişirmek, yemek yapmak)                                cooked

destroy (yıkmak, yok etmek)                                    destroyed

enjoy (hoşlanmak; zevk almak)                                 enjoyed

happen (olmak, meydana gelmek)                             happened

laugh (at) (gülmek)                                                    laughed

play (oynamak, çalmak)                                             played

start (başlamak)                                                         started

stay (kalmak)                                                             stayed

 

advise (tavsiyede bulunmak)                                     advised

agree (razı olmak)                                                      agreed

arrive (varmak, ulaşmak)                                            arrived

change (değişmek, değiştirmek)                                changed

decide (karar vermek)                                                            decided

divide (bölmek)                                                         divided

escape (kaçmak, kurtulmak)                                      escaped

invite (davet etmek)                                                   invited

like (sevmek, hoşlanmak)                                           liked

live (yaşamak)                                                              lived

love (sevmek)                                                             loved

receive (mesaj vb. almak)                                           received

use (kullanmak)                                                         used

 

bury (gömmek)                                                          buried

carry (taşımak)                                                           carried

cry (ağlamak, bağırmak)                                            cried

fry (kızartmak)                                                          fried

hurry (acele etmek)                                                    hurried

identify (tanımlamak)                                                identified

reply (yanıt vermek)                                                  replied

study (ders çalışmak)                                                 studied

tidy (düzenlemek)                                                      tidied

try (-maya çalışmak, denemek)                                  tried

 

admit (itiraf etmek)                                                   admitted

beg (yalvarmak)                                                         begged

drop (düşürmek, çöp vb. atmak)                               dropped

plan (planlamak)                                                        planned

prefer (tercih etmek)                                                  preferred

stop (durmak, durdurmak; bırakmak)                        stopped

travel (seyahat etmek)                                                travelled

 

panic (panik yapmak)                                                panicked