İngilizce gezegenler planets video


Bu videoda İngilizce gezegenler (planets) öğretilmektedir. Ortaokul öğrencileri için daha uygundur. Gezegenler sık sık tekrar edilmekte, yazılışları ve resimleri ekranda verilmekte ve özellikleri söylenmektedir. Kullanılan dil çok anlaşılırdır. Gezegenlerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Solar system Solırsistım Güneş sistemi
Sun San Güneş
Mercury Mörküri Merkur
Venus Vinıs Venüs
Earth Ört Dünya
Mars Mars Mars
Jupiter Cupıtır Jüpiter
Saturn Setırn Satürn
Uranus Yurinıs Uranüs
Neptune Neptüun Neptün