İngilizce okul derslerini cümle içinde videoyla öğrenin


Bu videoda İngilizce okul dersleri (school subjects) cümleler içinde kullanılmıştır. Kelimeleri cümle içinde görerek daha kolay öğrenebilirsiniz. Her bir cümle iki defa söylenmektedir, cümleler ekranda verilmektedir. Bu videoda dersler hakkında dört adet sıfat öğreneceksiniz. Videodaki cümleler “I think (Bence)” şeklinde başlamaktadır ve videonun ikinci kısmında dersler hakkında ne düşündüğünüzü size sormaktadır, cümleleri dışınızdan söyleyerek pratik yapabilirsiniz. Ders isimleri ve bu videoda geçen sıfatlar İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile iki ayrı tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

Dersler;

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Art Art Resim
English İngliş İngilizce
Geography Ciagrafi Coğrafya
History Histıri Tarih
Math Met Matematik
Music Müuzik Müzik
P.E Pi.İ Beden eğitimi
Science Sayns Fen bilgisi
I.T Ay.Ti Bilişim teknolojileri
Turkish Törkiş Türkçe
Socialstudies Soşılstadis Sosyal bilgiler
Religion Relicın Din kültürü

 

Sıfatlar;

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Interesting İntresting İlginç
Fun Fan Eğlenceli
Difficult Difikılt Zor
Easy İzi Kolay

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.