İngilizce okul dersleri favorite subject şarkısı


Bu video İngilizce okul dersleri (school subjects) hakkındadır. Bu videoda “What’s your favorite subject?(En sevdiğin ders nedir?)” sorusunu ve bu soruya nasıl cevap verileceğini öğrenebilirsiniz. Videodaki cümleler son derece anlaşılır ve basittir. Videonun ikinci bölümünde tekrar yapılmaktadır ve bu da kelimelerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır. Birkaç kez izleyerek bu okul derslerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca okul dersleri (school subjects) İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Art Art Resim
English İngliş İngilizce
Geography Ciagrafi Coğrafya
History Histıri Tarih
Math Met Matematik
Music Müuzik Müzik
P.E Pi.İ Beden eğitimi
Science Sayns Fen bilgisi
Computer Kompüutır Bilgisayar
I.T Ay.Ti Bilişim teknolojileri
Turkish Törkiş Türkçe
Social studies Soşıl stadis Sosyal bilgiler
Religion Relicın Din kültürü

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.