İngilizce school subjects song


Bu şarkı İngilizce okul dersleri hakkındadır ve çocuklar için daha uygundur. Şarkıda dersler resimlerle ve yazılışları ile verilmiştir. Ayrıca şarkı sözleri de ekranda verilmektedir, şarkıya eşlik edebilirsiniz. Bu şarkıda “What’s your favorite subject?” sorusunu ve “I like….” cümlelerini göreceksiniz. Derslerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

What’s your favorite subject? = En sevdiğin ders nedir?

I like….. = …..yı severim.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Art Art Resim
English İngliş İngilizce
Geography Ciagrafi Coğrafya
History Histıri Tarih
Math Met Matematik
Music Müuzik Müzik
Drama Drama Drama
P.E Pi.İ Beden eğitimi
Science Sayns Fen bilgisi
Mechanics Mekaniks Mekanik bilimi
Philosophy Filosofi Felsefe
Computer Kompüutır Bilgisayar
I.T Ay.Ti Bilişim teknolojileri
Turkish Törkiş Türkçe
Social studies/Social science Soşıl stadis/soşıl sayns Sosyal bilgiler/Sosyal bilimler
Religion Relicın Din kültürü
Cooking Kuking Yemek pişirme
Creative writing Krietiv rayting Yaratıcı kompozisyon yazma

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.