İngilizce hava durumları, havanın nasıl olduğunu sorma ve cevaplama konu anlatımı


İngilizce hava durumları aşağıdaki tabloda İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile verilmiştir. Tablonun altında “What’s the weather like? / How is the weather?” soruları ve “Is it ……?” gibi Yes/No Questions verilmiştir.

 

Weather conditions;

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Blizzard Blizırd Tipi
Clear Kliır Açık (hava)
Cloudy Klaudi Bulutlu
Cold Kold Soğuk
Cool Kul Serin
Downpour Daunpoor Sağanak yağış
Drizzling Drizling Çişeleme(yağmur)
Foggy Fogi Sisli
Freezing Frizing Dondurucu soğuk
Hot Hat Sıcak
Humid Hüumid Nemli
Lightning Laytning Şimşek çakması
Partly cloudy Partli klaudi Parçalı bulutlu
Rainy / raining Reyni / reyning Yağmurlu
Snowstorm Snovstorm Kar fırtınası
Snowy / snowing Snovy / snoving Karlı
Stormy Stormi Fırtınalı
Sunny Sani Güneşli
Thunder Tandır Gök gürültüsü
Thunderstorm Tandırstorm Gök gürültülü fırtına
Warm Vorm Ilık
Windy Vindi Rüzgarlı

 

Hava durumu hakkında şu videoyu izleyebilirsiniz:

 

WHAT IS THE WEATHER LIKE? / HOW IS THE WEATHER?

Hem “How is the weather?” hem de “What is the weather like?” “Hava nasıl?” anlamına gelir.

“Bugün hava nasıl?” diye sormak istiyorsak “How is the weather today?” ya da “What is the weather like today?” şeklinde sorarız. “Bugün hava İstanbul’da nasıl?” diye soruyorsak “What is the weather like today in İstanbul?” ya da “How is the weather today in İstanbul?” şeklinde sorarız.

What is the weather like today? / How is the weather today? (Bugün hava nasıl?)

It is sunny. (Güneşli.) / Today is sunny. (Bugün güneşli.) / The weather is sunny today. (Bugün hava güneşli.)

 

What’s the weather like ve How is the weather soruları yukarıdaki 3 şekilde de cevaplanabilir.

What is the weather like today in London? (Bugün Londra’da hava nasıl?)

It is rainy. (Yağmurlu.) / It is raining. (Yağmur yağıyor.)

 

What is the weather like? (Hava nasıl?)

It is raining cats and dogs. (Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.) / It is raining heavily. (Sağanak yağışlı.)

It’s raining cats and dogs” İngilizcede çok yaygın kullanılan bir deyimdir. Çok fazla yağmur yağdığını ifade etmek için kullanılır. Türkçeye birebir çevrildiğinde bir anlam ifade etmez, bu deyimin anlamsal olarak Türkçe karşılığı yani eşdeğeri “bardaktan boşanırcasına yağmur yağmak”tır.

 It’s raining cats and dogs” deyiminin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu konuda birçok hikaye vardır. Bunlardan biri de; hayvanların eskiden ısınmak için saman çatılara (thatched roof) sığınmaları ve yağmur yağdığı zaman çatıların kaygan olması sonucu hayvanların çatılardan kayarak düştüğü yönündedir. “It is raining cats and dogs (Birebir çevirisi: Kedi köpek yağıyor)” deyiminin de buradan kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

How is the weather in Toronto? (Toronto’da hava nasıl?)

It is snowy and cold. (Karlı ve soğuk.)

 

What is the weather like today in the afternoon? (Bugün öğleden sonra hava nasıl?)

It is cloudy. (Bulutlu.)

 

How is the weather? (Hava nasıl?)

It is stormy. (Fırtınalı.)

 

What is the weather like today in Antalya? (Bugün Antalya’da hava nasıl?)

It is partly cloudy in Antalya. (Antalya’da hava parçalı bulutlu.)

 

What is the weather like today? (Bugün hava nasıl?)

The weather is windy today. (Bugün hava rüzgarlı.)

 

How is the weather today? (Bugün hava nasıl?)

Today is hot and humid. (Bugün hava sıcak ve nemli.)

 

 

What is the weather like in Siberia? (Sibirya’da hava nasıl?)

It is freezing. (Dondurucu.)

How is the weather in the winter? / What is the weather like in the winter? (Kışın hava nasıl?)

It is cold and snowy. (Soğuk ve karlı.)

 

How is the weather in the spring? / What is the weather like in the spring? (İlkbaharda hava nasıl?)

It is warm and sunny. (Ilık ve güneşli.)

 

How is the weather in the summer? / What is the weather like in the summer? (Yazın hava nasıl?)

It is hot and sunny. (Sıcak ve güneşli.)

 

How is the weather in the autumn? / What is the weather like in the autumn? (Sonbaharda hava nasıl?)

It is cool and cloudy. (Serin ve bulutlu.)

 

Yes/No Questions

Yes/No Questions cevabı “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardır.

Is it rainy? (Hava yağmurlu mu?) / Is the weather rainy? (Hava yağmurlu mu?) / Is it raining? (Yağmur yağıyor mu?) / Is today rainy? (Bugün yağmurlu mu?)

+ Yes, it is. / – No, it isn’t.

 

Sorular yukarıdaki şekillerde sorulup cevaplanabilir.

 

Is it snowy today? (Bugün hava karlı mı?)

Yes, it is.

 

Is the weather sunny today in İzmir? (Bugün hava İzmir’de güneşli mi?)

No, it isn’t.

 

Is today sunny in Mersin? (Bugün Mersin güneşli mi?)

Yes, it is.

 

Is the weather hot today in Hatay? (Bugün hava Hatay’da sıcak mı?)

Yes, it is.

 

Is it cold? (Hava soğuk mu?)

No, it isn’t.

Is it cold? (Hava soğuk mu?)

Yes, it is.

 

Is it stormy today? (Bugün hava fırtınalı mı?)

No, it isn’t.

 

Is today windy? (Bugün rüzgarlı mı?)

Yes, it is.

 

Is it partly cloudy today? (Bugün hava parçalı bulutlu mu?)

Yes, it is.

 

Is it hot and sunny? (Hava sıcak ve güneşli mi?)

No, it isn’t.

 

Is it cloudy and cool? (Hava bulutlu ve serin mi?)

Yes, it is.